ข่าวกีฬา ตะกร้อ สนุ๊กเกอร์ วัวชน มวยไทย ไก่ชน

“โครงการปริญญาในค่ายมวย” จาก ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

แถลงข่าวเปิด “โครงการปริญญาในค่ายมวย” ของทาง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ข่าวมวยไทย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางด้าน ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เข้าร่วมเป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการปริญญาในค่ายมวย” โดยเป็นการร่วมมือกันกับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยเป็นการเปิดสอน หลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านกีฬามวยไทย

ในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเหล่านักมวยไมย รวมไปถึงผู้ที่มีคาวมสามารถ หรือให้ความสนใจทางด้านกีฬามวยไทย ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อต่อยอดจากระดับมัธยม ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมศึกษาในโครงการนี้ สามารถเอาวิชาความรู้ที่ได้จากการจบหลักสูตรของการศึกษาดังกล่าว

นำไปใช้เพื่อเป็นการต่อยอดในการเป็นครูมวยไทย รวมทั้งอาชีพอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดในการสร้างรายได้ ให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตข้างหน้า อีกด้วย

ติดตามข่าวสารกีฬาเพิ่มเติมได้ที่ : ข่าวกีฬา

สนใจร่วมสนุกเพิ่มเติมได้ที่นี้ >>

linebaansports

Hide picture